Przejdź do treści

Sławomir PILŻYS

Zdjęcie: Sławomir PILŻYS
Zdjęcie: Sławomir PILŻYS

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-31 10:37:42 Wniosek aby wzorem poprzedniej kadencji, Rada Miejska w Reczu wybrała 2 Wiceprzewodniczących Rady. I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Reczu za
2024-05-31 10:47:52 Wprowadzenie do porządku obrad I sesji jako punkt 5 projektu uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Reczu za
2024-05-31 10:50:13 Wprowadzenie do porządku obrad I sesji jako punkt 6 projektu uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Reczu za
2024-05-31 10:57:16 Wprowadzenie do porządku obrad I sesji jako punkt 7 projektu uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Reczu za
2024-05-31 10:59:19 Wprowadzenie do porządku obrad I sesji jako punkt 8 projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Reczu za
2024-05-31 11:01:56 Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Reczu za
2024-05-31 11:03:37 Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Reczu I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Reczu za
2024-05-31 11:04:51 Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Reczu za
2024-05-31 11:05:47 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Reczu za