Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Recz

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-01-30 uchwałą nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady oraz uchwałą nr VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Brak informacji o komisji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
JOLANTA MARIOLA DUBIEL członek
LEON GRZELAK członek
BARBARA POKORSKA 0przewodniczący
RAFAŁ WALCZAK 1 wiceprzewodniczący