Przejdź do treści

Komisja Rewizyjna

 • Rodzaj: komisja stała
 • Data powołania: 07-05-2024
 • Uchwała powołująca: Uchwała nr I/3/24 RADY MIEJSKIEJ W RECZU
 • Zakres działania:

  Kontrola działalności Burmistrza, gminy, jednostek pomocniczych gminy pod względem:

  • legalności,
  • gospodarności,
  • rzetelności,
  • celowości,
  • zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym;

  Badanie gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy;

  Inne zadania kontrolne na zlecenie Rady.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Paweł GRZELAK przewodniczący
2 Ariel LIS wiceprzewodniczący
3 Natalia IGNATOWICZ członek
4 Julita MROCZEK członek