Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Recz

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVIII sesja Rady Miejskiej w Reczu".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 3 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 LEONARDA CICHORZEWSKA za
2 TADEUSZ ROBACZEK za
3 ARTUR PETRYKOWSKI za
4 DAWID KOŹMIŃSKI wstrzymał się
5 TOMASZ SMUS wstrzymał się
6 RAFAŁ WALCZAK za
7 AGNIESZKA MUSIALIK za
8 EDWARD KONIECZNY za
9 PIOTR ŻYGAŁA za
10 ANETA KAMIONKA za
11 PIOTR CYBULSKI wstrzymał się
12 LEON GRZELAK za
13 RYSZARD DOBRZANIECKI przeciw
14 BARBARA POKORSKA za
15 JOLANTA MARIOLA DUBIEL nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 0 9 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 LEONARDA CICHORZEWSKA przeciw
2 TADEUSZ ROBACZEK przeciw
3 ARTUR PETRYKOWSKI przeciw
4 DAWID KOŹMIŃSKI za
5 TOMASZ SMUS za
6 RAFAŁ WALCZAK przeciw
7 AGNIESZKA MUSIALIK przeciw
8 EDWARD KONIECZNY przeciw
9 PIOTR ŻYGAŁA przeciw
10 ANETA KAMIONKA za
11 PIOTR CYBULSKI za
12 LEON GRZELAK przeciw
13 RYSZARD DOBRZANIECKI za
14 BARBARA POKORSKA przeciw
15 JOLANTA MARIOLA DUBIEL nieobecny