Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

BARBARA POKORSKA

BARBARA POKORSKA

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: 38, przynależność: KWW BP

Status: powołany - 24.04.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego stała IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady oraz uchwałą nr VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 kwietnia 2019 r. członek
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych stała IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady oraz uchwałą nr VIII/41/19 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 kwietnia 2019 r. przewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Recza. VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu wstrzymał się
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz w obrębie Recz pod lokalizację cmentarza komunalnego. VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów. VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za
2019-04-24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady. VIII sesja Rady Miejskiej w Reczu za